Petition

petition

En petition förbereds i en fråga som engagerar någon eller några personer. Den formuleras som en önskan eller begäran till en myndighet att ta ställning för eller emot den specifika frågeställningen. Begäran visar sin betydelse genom att samla stöd från likasinnade, vilket kan ske genom upprop i tidningar, tidskrifter, via  ‎Beskrivning · ‎Petitionsrätt och · ‎Jämförelse med andra. till en offentlig myndighet (t. ex. till Kungl. Maj:t, regeringen, regeringsledamot, riksdagen) riktad (skriftligen avfattad) hemställan l. begäran (om vidtagande av viss åtgärd) från enskild person l. (vanl.) grupp av personer. Ingå med, inlämna, ingiva, överlämna, framlämna en petition. Tillbakavisa, avslå, avvisa en petition. petition. ansökan från enskilda, till en viss myndighet (om en viss fråga). Petitionen om att avskaffa dödsstraff undertecknades av flertalet närvarande på seminariet. I have copied balisong kniv memorandum and petition to you and to the chairmen of the political groups. Synonymer Synonymer engelska till "petition": Visa fler meningar Not: I vissa fall kan en petitionsrätt finnas. Hämtad från " petition

Petition Video

Supreme court to decide presidential petition on Monday

Petition - mitt

Swedish pet pet- peta petar petard petig petig person petighet petit petitess petition petitionär petmåns petnoga petrifiera petrokemisk petroleum petrologi pfft phishing phylum Fler översättningar i bab. Hon avvisade även en petition som yrkade på att valdagen skulle infalla på en söndag. Visserligen kan man skicka in en ansökan via Internet, men sedan krävs alltid en skriftlig bekräftelse från undertecknarna, vilket gör denna möjlighet innehållslös. Låt oss stanna i Sverige! English  Could the Commission set out how account can otherwise be taken of the petition? Nu kan du göra båda samtidigt! petition

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *