Tjänstledigt studier

tjänstledigt studier

Ledighet för studier. Arbetstagares rätt till ledighet för studier regleras i Lag () om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, även kallad Studieledighetslagen. En förutsättning för att få rätt till studieledighet är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren minst sex månader vid studieledighetens början. SVAR Hej! Alla som har varit anställda hos en arbetsgivare i antingen 6 månader eller i 12 månader under 2 år har rätt till tjänsteledigt för studier. Arbetsgivaren kan därmed inte neka ledighet utan det som denne kan göra är att skjuta på ledigheten. Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten i max 2 år och. Om jag och arbetsgivaren varit överens om tjänstledighet med 40% p.g.a. studier för en utbildning som skulle pågå i tre terminer, d.v.s. 1,5 år och jag sökt samt fått beviljat tjänsteledighet för de två första terminerna men nu när den tredje och sista terminen på utbildningen skall göras så fick jag avslag på tjänsteledigheten.

Tjänstledigt studier - finns fyra

Med behövlig ledighet menas ledighet som den anställde anser sig behöva för att bedriva studier. Vill du starta eget? Lagen ger dig i båda fallen rätt till tjänstledighet. Om arbetstagaren inte får ledigt inom 2 år så kan man begära prövning i domstol. Arbetsgivaren har inte rätt att omplacera dig eller säga upp dig, för att du varit tjänstledig.

Tjänstledigt studier Video

Merethe om sitt hjärtespråk nordsamiska (davvisámegiella) – textad på svenska

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *