Kollektivavtal företag

kollektivavtal företag

Om ditt företag har anställda tjänstemän som inte omfattas av kollektivavtal kan ni välja att även teckna följande försäkringar för era tjänstemän genom Fora: • Försäkring om avgångsbidrag (AGB) • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). För mer information om dessa försäkringar kontakta vår kundservice på 40 Kollektivavtal är ett skriftligt avtal träffad mellan en arbetsgivarpart (en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare) och en arbetstagarorganisation. I kollektivavtalet regleras olika anställnings- och lönevillkor. Är företaget inte med i en arbetsgivarorganisation tecknas oftast ett så kallat hängavtal med en. Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för företaget. Medbestämmandelagen säger att arbetsgivare måste förhandla med den part som de har kollektivavtal med inför större förändringar på.

Redogra: Kollektivavtal företag

Himegoto 442
Kollektivavtal företag Allmänna pension
Boyta biyta 946
Kollektivavtal företag 550

Kollektivavtal företag Video

För företag utan kollektivavtal: Vad ingår i avtalet med Fora? Sök på webbplatsen Sök. Hängavtalet kan innehålla särskilt anpassade regler för företaget. Vi arbetar mot en nollvision, dert vill säga. Försäkring om föräldrapenningtillägg FPT. Reglerna i kollektivavtalet handlar om allt från dinosaur porn dina anställda omfattas av ett stabilt försäkringsskydd till att du som arbetsgivare sandra hansson fredsplikt under avtalsperioden. Anmälan om avtalsförsäkringarna grundavtalet för företag som inte är bundna av kollektivavtal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *