Pro patria

pro patria

Pro Patria. Ekonomiskt stöd kan ges till barn och ungdomar upp till 25 års ålder för vård, uppfostran och utbildning. Grundkrav för mottagande av bidrag är att den sökande är bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidragen är av engångskaraktär och ges inte som periodiskt understöd. Bidrag ges i regel inte två år i rad. Pro Patria anses ha sitt ursprung från det medeltida Svenska lantgillet, som ombildades till ett slutet ordenssällskap med namn Pro Patria (lat. för fäderneslandet) och med syfte att verka för bevarande av det gamla gillets ändamål och verksamhet. Mot slutet av talet beslöt emellertid ordens ledamöter att arbeta. Kungliga sällskapet Pro Patria (latin: för fäderneslandet) är ett svenskt välgörenhetssällskap. Pro Patria anses leda sitt ursprung från det medeltida Svenska lantgillet, som ombildades till ett hemligt ordenssällskap med namnet Svenska Landtorden Pro Patria och med syfte att verka för bevarande, efter varande tids. Språk English Redigera länkar. Sammanslutningens namn ändrades detta år under inflytande av samtida böjelser för ordenssällskap till Svenska Landtorden Pro Patria. Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 wintingo. Under talet utgav detta sällskap ett flertal skrifter till lanthushållningens och hantverkets tjänst. Barnbördshuset Pro Gym 24 östersund i Stockholm inrättades som Sveriges första barnbördshus på initiativ av köpa valuta Christian Ludvig Ramström. pro patria

Pro patria Video

Highlights Pro Patria vs AC Milan 03-01-2013

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *